Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
                                                                                                pełnych wiary, nadziei i miłości.
                                                                                 Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
                                                                                              w gronie rodziny i wśród przyjaciół
                                                                                                       oraz wesołego “Alleluja”
                                                                                           życzy wszystkim wychowankom i rodzicom
                                                                                       Dyrekcja, nauczyciele oraz personel przedszkola.
 
Zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas konferencji Premiera RP oraz MZ z dnia 25 marca 2021r. informujemy, iż od 27.03 do 09.04.2021 r. działalność Przedszkola nr 12 w Mikołowie zostaje czasowo ograniczona.
Od 29.03.2021 do 09.04.2021 zajęcia dydaktyczno -wychowawcze są całkowicie zawieszone- wprowadzone zostaje kształcenie na odległość- za pośrednictwem platformy Librus.
Równocześnie placówka będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- rodzice spełniający w/w kryteria zobowiązani są do złożenia dyrektorowi placówki stosownego wniosku (na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- w sytuacji publikacji stosownego rozporządzenia dotyczącego przedszkoli- kryterium to może ulec zmianie).
Oświadczenie dla rodziców realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało wysłane do Państwa za pośrednictwem platformy Librus.

Język angielski – luty
Grupy: JEŻE I BIEDRONKI
Słownictwo:
numbers (1-6), balloons, presents, open the presents, candles, Happy Birthday to you!,
wake up, wash my face, brush my teeth
„Poppy and Sam” wyd. Usborne, wybrane opowiadania - książeczka czytana na
zajęciach
Wierszyki:
Look in the cupboard
Look under the chair
Look on the shelf
Look everywhere!
Where's Harry?
Under the book!
Mummy mummy I love you,
It's a kiss and a hug for you!
Daddy daddy I love you,
Here's a kiss and a hug for you!
Piosenki:
piosenki z płyty, „ Baby shark”, „ Clean up”
Język angielski – luty
Grupy: KOTKI ŻABKI I TYGRYSKI
Słownictwo:
pizza, cake, apples, biscuits, numbers (1-5), jump, dance, sing,
„Poppy and Sam” wyd. Usborne, wybrane opowiadania - książeczka czytana na
zajęciach
Wierszyki:
Look in the cupboard
Look under the chair
Look on the shelf
Look everywhere!
Where's Harry?
Under the book!
Mummy mummy I love you,

Here's a kiss and a hug for you!
Daddy daddy I love you,
Here's a kiss and a hug for you!
Piosenki:
piosenki z płyty, „ Baby shark”, „ Clean up”
Język angielski – luty
Grupy: MISIE I MOTYLKI
Słownictwo:
one, two, three, It's hot, It's cold, It's sunny, ball, scooter, teddy bear, boat
„Poppy and Sam” wyd. Usborne, wybrane opowiadania - książeczka czytana na
zajęciach
Wierszyki:
Look in the cupboard
Look under the chair
Look on the shelf
Look everywhere!
Where's Harry?
Under the book!
Mummy mummy I love you,
It's a kiss and a hug for you!
Daddy daddy I love you,
Here's a kiss and a hug for you!
Piosenki:
piosenki z płyty, „ Baby shark”, „ Clean up”

Konkurs rozstrzygnięty!
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie na palmę wielkanocną. Wszystkie prace były piękne! 👌Brawa dla wszystkich dzieci 👏 Jury ocenialo estetykę pracy, kreatywność jak i samodzielność. 😉 Werdykt jury:
Kategoria 3,4 latki:
I miejsce PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI, Przedszkole nr 6
II miejsce KAROL CYGANEK, Przedszkole nr 12, JAGODA WIECHUŁA, Przedszkole nr 6
III miejsce KACPER FARON, Przedszkole nr 12
Kategoria 5,6 latki:
I miejsce NATALIA WILCZEK, Przedszkole nr 5, OLIWIER CZEPIEL, Przedszkole nr 8
II miejsce LILIANA BARTŁOMIEJCZAK, Przedszkole nr 1
III miejsce STUDNICKI MARCEL, Przedszkole nr 6, ZUZANNA TETŁAK, Przedszkole nr 8
Wyróżnienie: KAJA NEUMAN.
Serdecznie gratulujemy!
 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27