Szanowni Rodzice informujemy, że od dnia 24 kwietnia (środa) strajk w naszej placówce zmienia swoją formę. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych. W ramach kontynuacji protestu nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych, tj. gimnastyka korekcyjna, zajęć realizujących program "Przyjaciele Zippiego", zumba.
Dziękujemy za okazane wsparcie i zrozumienie.
Nauczyciele

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych rodzicom oraz dzieciom życzą wszyscy pracownicy przedszkola. W obecnej sytuacji kontynuujemy akcję strajkową. Opiekę nad dziećmi w przedszkolu zapewnia p. dyrektor, kuchnia jest czynna. Dalsze informacje przekażemy we wtorek 23.04.2019 r.
Dziękujemy za okazane wsparcie, zrozumienie i wyrozumiałość.

Czwartek – ciąg dalszy strajku – do odwołania. Kto może zapewnić opiekę
w dalszym ciągu proszony o to, a kto nie może zapewnić opieki –
przyprowadza dzieci do przedszkola. Dyrektor zapewnia opiekę , przedszkole
jest otwarte w stałych godzinach i kuchnia jest czynna.

Piątek – ciąg dalszy strajku – do odwołania. Kto może zapewnić opiekę
w dalszym ciągu proszony o to, a kto nie może zapewnić opieki –
przyprowadza dzieci do przedszkola. Dyrektor zapewnia opiekę , przedszkole
jest otwarte w stałych godzinach i kuchnia jest czynna.

Środa – ciąg dalszy strajku – do odwołania. Kto może zapewnić opiekę
w dalszym ciągu proszony o to, a kto nie może zapewnić opieki –
przyprowadza dzieci do przedszkola. Dyrektor zapewnia opiekę , przedszkole
jest otwarte w stałych godzinach i kuchnia jest czynna.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa KOTKI   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa KRASNALE   25
Grupa BIEDRONKI   26
Grupa MOTYLKI   27