Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu- POZIOM II - (informacyjny i
operacyjny).
W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.
Zaleca się podjęcie następujących środków operacyjnych:
1. Rozszerzona akcja informacyjno-ostrzegawcza skierowana do ludności zwłaszcza do grup osób szczególnie narażonych,
2. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków,
3. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.
 

Nasze przedszkole rozpoczyna właśnie projekt "Cegiełka zdrowia". Już od jutra dzieci grup najstarszych Żabki, Biedronki, Jeże i Kotki rozpoczną zajęcia kolejno z fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem. Projekt potrwa do 3 listopada.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
"Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń..."
DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE
składają serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom i Opiekunom za okazane nam wsparcie rzeczowe: papier, ręczniki papierowe, artykuły plastyczne.
Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo pozytywnie ustosunkować się do naszych potrzeb. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość.

Język angielski – październik
Grupy: JEŻE I BIEDRONKI
Słownictwo:
wash your face, wash your hands, apples, oranges, cherries, pears, tree
„ How Bear Lost his Tail „ - książeczka czytana na zajęciach
Wierszyki:
Apples and oranges,
up in a tree.
Some are for you
And some are for me.
Norton naughty bird,
Naughty naughty Norton!
Abracadabra quick quick quick
Abracadabra watch this trick!
Fix it fix it
Tap tap tap
Now I've finished
Clap clap clap!
Piosenki:
Piosenki z płyty.

Język angielski – październik

Grupy: KOTKI ŻABKI I TYGRYSKI
Słownictwo:
mouth, tummy, eyes, hands, ears, nose, tidy up
„ How Bear Lost his Tail „ - książeczka czytana na zajęciach
Wierszyki:
Norton naughty bird,
naughty naughty Norton!

Abracadabra quick quick quick
Abracadabra watch this trick!
Fix it fix it
tap tap tap
Now I've finished
Clap clap clap!
Piosenki:
Piosenki z płyty.

Język angielski – październik

Grupy: MISIE I MOTYLKI
Słownictwo:
hands, feet, stand up, sit down, clap your hands, stamp your feet, little, big
„ How Bear Lost his Tail „ - książeczka czytana na zajęciach
Wierszyki:
Little hands , little feet,
Little mouse is very sweet!
Norton naughty bird,
naughty naughty Norton!
Abracadabra quick quick quick
Abracadabra watch this trick!
Fix it fix it
tap tap tap
Now I've finished
Clap clap clap!
Piosenki:
„ Hello hello”, „ See you later alligator” oraz piosenki z płyty.

Na zebraniu zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się 22.09.2020 ukonstytuowały się nowe władze:
 
- Przewodnicząca - Zdzisława Antonicka
- Z-ca przewodniczącej - Karina Mazur
- sekretarz RR - Mendowska Joanna
- członek prezydium RR - Adamczyk Barbara
pozostałe jedynki z grup to pani Rzepka Zofia (Motylki)  oraz Dudzik Monika (Jeżyki) 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27