Nasza placówka realizuje działania promujące czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami w nowym roku szkolnym 2022/2023:
 
Grupa "Motylki" 05.09 godzina 16:00
Grupa "Jagódki" 05.09 godzina 15:30
Grupa "Kangurki " 06.09 godzina 16:30
Grupa "Pingwinki " 06.09 godzina 16:00
Grupa "Krasnale" 06.09 godzina 17:00
Grupa "Tygryski" 07.09 godzina 15:30
Grupa "Misie" 07.09 godzina 16:00
 
Prosimy o przyjście jednego z rodziców.

 

W związku z Zarządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia w Przedszkolu Nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie Aneksu nr 2 do „Regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 12” z dnia 1.09.2021r. dotyczącą kalkulacji opłat za posiłki dla dzieci i pracowników przedszkola - na podstawie: art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.) i w porozumieniu z organem prowadzącym – z dniem 1.09.2022r. zmienia się wysokość opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu i tak: ustala się dzienną stawkę na kwotę 13,00 zł w tym:
- śniadanie i drugie śniadanie – 3,00 zł
- obiad – 8,00 zł
- podwieczorek – 2,00 zł

 

MIKOŁÓW - POMOC DLA UCHODŹCÓW i UKRAINY
?? NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE i ADRES
?Zanim gdziekolwiek zadzwonisz lub przyjdziesz - najpierw przeczytaj, gdyż telefony zaczynają paraliżować nasze działania, zamiast pomagać odbieramy telefony na temat dobrze opisanych spraw!
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Pomoc dla Ukrainy Mikołów www.mikolow.eu ZANIM PRZYJDZIESZ LUB ZATELEFONUJESZ NAJPIERW DOKŁADNIE PRZECZYTAJ”

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29