DYŻUR WAKACYJNY
REKRUTACJA 13.05-24.05.2024

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ REKRUTACJI DZIECI DO
PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024.
Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko w miesiącu lipcu do Naszego Przedszkola, zgodnie
z Procedurą (I, pkt 4) Prosimy o wypełnienie deklaracji pobytu Państwa dziecka
w przedszkolu w okresie wakacyjnym (załącznik nr 5) i złożyć
w SEKRETARIACIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przypominamy, iż w sierpniu 2024 r. nasza placówka nie prowadzi zajęć dydaktyczno-

opiekuńczych.

Rodzice, którzy w tym terminie deklarują chęć uczęszczania dziecka do innej mikołowskiej
placówki przedszkolnej proszeni są o złożenie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie na ten
okres, wniosek ten jest do pobrania na stronie internetowej wybranej placówki (stanowi załącznik
nr 2 do procedury rekrutacji) lub bezpośrednio w placówce.

Termin zwrotu deklaracji do 24.05.2024 r. do godziny 14:30

W okresie wakacyjnym nastąpi zmiana organizacji pracy placówki w zakresie podziału grup
przedszkolnych- podział grup będzie uzależniony od ilości zgłoszonych dzieci oraz możliwości
organizacyjnych placówki. Z uwagi na dużą absencję zapisanych dzieci podczas „dyżurów”jeszcze
raz prosimy o przemyślane deklaracje pobytu dzieci w przedszkolu w okresie wakacyjnym.
Procedura oraz załączniki do druku zamieszczone będą w zakładce „DYŻUR WAKACYJNY”

lub do pobrania w sekretariacie przedszkola.

Dla Przypomnienia podaję Państwu harmonogram DYŻURÓW.
Placówki pracujące w lipcu:
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Placówki pracujące w sierpniu:
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 13 ZSP
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 10
Przypominam aby wnioski i deklaracje były podpisane przez oboje

rodziców/ opiekunów prawnych.

W razie jakichkolwiek pytań, niejasności służymy pomocą i prosimy o kontakt

z sekretariatem przedszkola.

Harmonogram Rekrutacji.
Zgłaszanie na dyżur do placówki macierzystej (za
pośrednictwem deklaracji) oraz składanie wniosku o
przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola w
okresie wakacyjnym  :

13 maja- 24 maja 2024 r.  
(do godz.14:30 wnioski)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w przedszkolu)

4 czerwca 2024 r.
godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców /opiekunów prawnych
kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie
pisemnego potwierdzenia woli w przedszkolu)

5 czerwca – 10 czerwca 2024 r.
do godz. 14:30

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 czerwca 2024 r.
godz. 10:00

Z poważaniem Katarzyna Sikora.