Przedszkole powstało w roku 1984. Przygotowaniem do jego otwarcia zajęła się pani Halina Kancelista. Była pierwszym dyrektorem do końca roku szkolnego 1996/97. Kolejnym dyrektorem w latach 1997-2008 była mgr Teresa Markiel. Obecnie funkcję tą sprawuje mgr Marta Domka.

Do maja 1993 r. przedszkole miało tylko numer – 12 – potocznie nazywane „dwunastką”. 25 maja 1993 przedszkole otrzymało nazwę „Przedszkole Bajkowej Przygody”.

11.10.2004 obchodzone było uroczyście 20-lecie istnienia przedszkola.

01.09.2008 w Gimnazjum nr 2 została otwarta filia naszego przedszkola licząca 3 oddziały. Od września 2009r. filia liczy już sobie 4 oddziały.

W maju 2010r. rozpoczął się gruntowny remont naszego przedszkola. Remont związany jest między innymi z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych i dachów budynków, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą przestarzałych kotłów węglowych, a także usunięciem i utylizacją azbestu, którym pokryty jest budynek.

Podczas remonty utworzono nową sale, aulę i zmodernizowano szatnie. Wszystkie sale przeszły także gruntowny remont, dzięki czemu dzieci będą mogły uczyć i bawić się w nowo wymalowanych i odnowionych salach. Z roku na rok nasza placówka rozrasta się i obecnie liczy : 7 oddziałów.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29