Przedszkole powstało w roku 1984. Przygotowaniem do jego otwarcia zajęła się pani Halina Kancelista. Była pierwszym dyrektorem do końca roku szkolnego 1996/97. Kolejnym dyrektorem w latach 1997-2008 była mgr Teresa Markiel. Obecnie funkcję tą sprawuje mgr Marta Domka.

Do maja 1993 r. przedszkole miało tylko numer – 12 – potocznie nazywane „dwunastką”. 25 maja 1993 przedszkole otrzymało nazwę „Przedszkole Bajkowej Przygody”.

11.10.2004 obchodzone było uroczyście 20-lecie istnienia przedszkola.

01.09.2008 w Gimnazjum nr 2 została otwarta filia naszego przedszkola licząca 4 oddziały, która działała do 2014r.

W maju 2010r. rozpoczął się gruntowny remont naszego przedszkola. Remont związany jest między innymi z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych i dachów budynków, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą przestarzałych kotłów węglowych, a także usunięciem i utylizacją azbestu, którym pokryty jest budynek.

Podczas remonty utworzono nową sale, aulę i zmodernizowano szatnie. Wszystkie sale przeszły także gruntowny remont, dzięki czemu dzieci będą mogły uczyć i bawić się w nowo wymalowanych i odnowionych salach. Z roku na rok nasza placówka rozrasta się i obecnie liczy : 7 oddziałów.

W naszym przedszkolu realizujemy programy autorskie opracowane przez kadrę pedagogiczną:

Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak” – mgr Sylwena Seroka i mgr Danuta Kamińska (Czaja), na podstawie Konwencji Praw Dziecka;

,,Rozwijamy i promujemy twórcze talenty”- mgr Zofia Świercz, z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej;

,,Przedszkolak w Unii Europejskiej” - mgr Ewa Wyrobek, mgr Beata Blanik, mgr Anna Holewa;

Świat przyrody wokół dziecka”- program ekologiczny - mgr Sylwena Seroka;

,,W zdrowym ciele zdrowy duch" - program z zakresu edukacji ruchowej, mgr Regina Wieczorek;

Wykorzystywanie technik informatycznych w przedszkolu” - program informatyczny, mgr Marta Domka.

Realizujemy treści edukacyjne innowacyjnymi metodami nauczania i wychowania. Realizujemy programy: „Przyjaciele Zippiego”, „Przyjaciele natury”, „Bezpieczny świat dziecka”, „Edukacja zdrowotna”.

Współpracujemy z Rodzicami – organizujemy cykl spotkań „Rodzic sam o sobie”.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: Urzędem Miasta w Mikołowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej, Domem Kultury, Policją, Strażą Miejską, Biblioteką, Nadleśnictwem Kobiór, Szkoła Specjalną w Borowej Wsi, Hipermarketem Auchan.

Bierzemy udział akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i „Cała Polska liczy dzieciom”.

Organizujemy uroczystości, między innymi: „Pasowanie na przedszkolaka, na starszaka”, „Dzień pluszowego misia”, „Dzień górnika”, „Jasełka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bal przebierańców”, „Dzień zielony”, „Dzień Mamy i Taty”, „Festyn rodzinny”.

Organizujemy cyklicznie teatrzyki i poranki muzyczne. Prowadzimy zajęcia dodatkowe: w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski, religię, zajęcia taneczne - Zumbę Kids. Jesteśmy w trakcie tworzenia sali do SI (Integracja Sensoryczna).

Organizujemy wycieczki, zielone przedszkola. Modernizujemy bazę przedszkola. Przeprowadzamy akcje charytatywne: „Górę grosza”, zbieramy nakrętki, baterie, żywność dla schroniska dla zwierząt, pokarm dla zwierząt Nadleśnictwa Kobiór itp. Bierzemy udział w różnych konkursach.

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29