Znaczenie właściwego sposobu odżywiania w przedszkolu

Godziny wydawania posiłków w naszym przedszkolu:

  • 08:30 – śniadanie
  • 11:30 – obiad
  • 14:00 – podwieczorek

Podczas śniadania i obiadu drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte, prosimy więc przyprowadzać dzieci przed godziną 8:20 oraz odbierać je nie wcześniej niż po zakończonym obiedzie, tj. po godzinie 12:00.

Obecnie stawka dzienna za posiłki wynosi 12 zł

Kalkulacja stawki za posiłki

  1. Zgodnie z kalkulacją wymienioną w § 3 ust 2, 4 i 9  dla dzieci ustala się dzienną stawkę na kwotę   12 zł w tym:

        - śniadanie i drugie śniadanie - 3 zł

        - obiad 7 zł

        - podwieczorek 2 zł

   

  1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków dla pracowników przedszkola - osób wymienionych w § 2 ustala się w wysokości jak w § 4 ust 3   dzienną stawkę na kwotę 22,68 zł w tym:

        - śniadanie i drugie śniadanie - 6,62 zł

        - obiad 12,25 zł

        - podwieczorek 3, 81 zł

 

 

Właściwe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. W znacznej mierze ma decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. Nieprawidłowe żywienie powoduje natomiast zaburzenia procesów wzrastania i biologicznych procesów życiowych.

Duży wpływ na prawidłowe żywienie dziecka ma spożywanie posiłków w przedszkolu. Jednym z zadań przedszkola jest zapewnienie dzieciom odpowiednich posiłków dostarczających niezbędnych składników odżywczych oraz wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych na całe życie. Bardzo ważną sprawą jest przekazywanie prawidłowych nawyków żywieniowych, korygowanie złych przez osoby dorosłe zarówno w domu jak i w przedszkolu. Ukształtowane nawyki i przyzwyczajenia związane ze
sposobem odżywiania, spożywania posiłków w wieku przedszkolnym rzutują na całe życie.

Pamiętajmy! Dieta dziecka w wieku przedszkolnym powinna zawierać pokarmy, które zaspokoją jego potrzeby żywieniowe niezbędne do prawidłowego wzrastania i rozwoju.

Odpowiedzialność za prawidłowe odżywianie dzieci spoczywa na barkach nie tylko rodziców, lecz także na opiekunach dzieci w czasie ich przebywania w przedszkolu. Należy stale pamiętać, że preferencje pokarmowe i nawyki żywieniowe dziecka kształtują się również przy stole przedszkolnym. Zadaniem przedszkola jest lansowanie zdrowej diety i upodobania żywieniowych. Podczas planowania wyżywienia przedszkolaków należy zwracać uwagę na prawidłowy rozkład diety na 4-5 posiłków w ciągu dnia. Przerwy między posiłkami powinny być nie krótsze niż 2,5 godziny i nie dłuższe niż 4 godziny. Zrezygnujmy tutaj z podawania dzieciom słodyczy lub przekąsek pomiędzy posiłkami, Pamiętajmy, że duża cześć dzieci w wieku przedszkolnych spożywa posiłki nie tylko w przedszkolu, lecz również w domu.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby żywienie wzajemnie się uzupełniało pod względem ilości i jakości posiłków. Niewskazane jest, aby dochodziło do sytuacji, w których dziecko jest przekarmiane, spożywając dwa obiady w ciągu dnia, lub będzie niewystarczająco odżywione. Przed wyjściem do przedszkola dziecko powinno zjeść w domu pierwsze śniadanie W przedszkolu na ogół otrzymuje drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. A po powrocie do domu powinno zjeść kolację. Prawidłowe żywienie to takie, które zaspokaja zapotrzebowanie organizmu pod względem energetycznym i składników odżywczych. Pożywienie dziecka przedszkolnego powinno zawierać:

  • składniki budulcowe (białko, sole mineralne),
  • składniki energetyczne ( węglowodany, tłuszcze i częściowo białka),
  • składniki regulujące (witaminy, sole mineralne).

Żywienie dziecka powinno uwzględniać, przede wszystkim składniki budulcowe i regulujące.

Zapotrzebowanie na poszczególne składniki ulega zmianie w zależności od wieku, tempa wzrastania, budowy ciała, aktywności fizycznej Bardzo ważne jest zachowanie proporcji między składnikami, spożywanie produktów ze wszystkich grup, urozmaicanie posiłków, regularne podawanie o określonych porach, produktów bez drobnoustrojów i zanieczyszczeń.

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow