?????? POMAGAMY UKRAINIE! ??????
Rzeczy można przynosić do naszego przedszkola i przekazywać je pracownikom. Następnie zostaną one dostarczone do punktu zbiórki.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
ZEBRANIA Z RODZICAMI
Harmonogram zebrań z rodzicami:
6.09 16.00 Jagódki
6.09 16.30 Kangurki
6.09 17.00 Motylki
7.09 16.00 Misie
7.09 16.30 Tygryski
7.09 17.00 Kotki
8.09 16.00 Żabki
Na zebranie prosimy o przyjście jednego z rodziców. Nie można przyprowadzić dzieci. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz zakrycia ust i nosa.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29