1.  Realizujemy programy własne nauczycielek:

a) ,,Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak”- opracowany przez mgr Sylwenę Seroka i mgr Danutę Kamińską (Czaja), na podstawie Konwencji Praw Dziecka;

b) ,,Rozwijamy i promujemy twórcze talenty”- autorstwa mgr Zofii Świercz, z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej;

c) ,,Przedszkolak w Unii Europejskiej”- mgr Ewy Wyrobek, mgr Beaty Blanik, mgr Anny Holewa;

d) ,,Świat przyrody wokół dziecka”- program ekologiczny- opracowany przez mgr Sylwenę Seroka

e)   ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" - program z zakresu edukacji ruchowej opracowany przez mgr Reginę Wieczorek 

2.  Realizujemy programy autorskie:

a) ,,Przyjaciele Zippiego” (koordynator mgr Anna Holewa)- program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci o różnych umiejętnościach. Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci 5-7 letnich. Uczy różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Upowszechniany jest na świecie przez organizację Partnership For Chidren z Wielkiej Brytanii.

b)  ,,Przyjaciele natury”  program organizowany jest przez Tymbark GMW-Sp. Z o. O. Sp. k. ze współpracą z Fundacją ,,Nasza Ziemia”, przez czas określony tzn. od 29.09.08r. do dnia 30.04.09r. Przedszkole dąży do osiągnięcia tytułu ,,Przyjaciel Natury”, który jest przyznawany przez organizatora. Celem – jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli, uczenie dzieci kreatywnego myślenia i samodzielności;

 c)  ,,Bezpieczny świat dziecka”- program autorstwa mgr Barbary Rozmus (P-2)pozwala realizować przez nauczycielki treści z zakresu bezpieczeństwa zabawy, znajomości przepisów ruchu drogowego, unikania zagrożeń zarówno w kontekście ekologii i środowiska jak i bezpiecznego dzieciństwa. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest dla placówki priorytetem w działalności nauczycieli. Wraz z rozwojem dziecka i jego usamodzielnieniem, musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – zdolnością do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

d) ,,Edukacja zdrowotna”(program K. Dudkiewicz, K. Kamińska ) w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane są działania  w dłuższej perspektywie wzbogacające wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, kształtujące u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwiające nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno– zdrowotnych. Łączy się wiedzę i doświadczenie dziecka wyniesione z domu, z tym, co powinno znać i umieć oraz rozumieć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Zwracając przedszkolakom uwagę na to, co zdrowe i bezpieczne, uczymy ich dbania o swoje dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne i społeczne.

3.  Współpracujemy z Rodzicami i środowiskiem lokalnym (wszystkie działania podejmujemy w trosce o tworzenie bardzo dobrego klimatu, ponieważ to on wpływa na uznanie przedszkola przez dzieci, rodziców i środowisko):

     a) współpraca z rodzicami :

 • - zebrania grupowe i indywidualne;
 • założona została w szatni gazetka, gdzie udostępniane są ciekawe artykuły zawierające praktyczne wskazówki dotyczące rozwoju ich pociech, dyplomy dzieci uzyskane w konkursach plastycznych;
 • ,,Pasowanie na przedszkolaka”- uroczystość mająca na celu udział w tworzeniu tradycji placówki;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • ,,Spotkania Bożonarodzeniowe” i ,,Jasełka” we wszystkich grupach wiekowych, a takzę ,,Dzień Mamy" ,,Dzień rodziny";
 • włączanie rodziców w akcje charytatywne;
 • zorganizowanie (za zgodą rodziców) komputerowych badań słuchu i badania logopedycznego dzieci starszych przy współpracy z PPP;
 • angażowanie rodziców do sponsorowania pomocy dydaktycznych dla przedszkola ;

     b) współpraca ze środowiskiem lokalnym

4.  Nasze przedszkole bierze udział akcji społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Celem tej akcji jest:

 • głośne czytanie bajek przez rodziców, obsługę przedszkola i nauczycielki;
 • stwarzanie nawyku codziennego czytania dzieciom;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków;
 • kształtowanie samodzielnego myślenia i wyobraźni dzieci.

5. Organizujemy wg  kalendarza- uroczystości:

    a)  przedszkolne: ,,Pasowanie na Przedszkolaka”, ,,Bal jesienny”, ,,Dzień Górnika”, ,,Mikołajki”, ,,Jasełka”, ,,Dzień Babci i Dziadka”, ,,Bal  Karnawałowy Przebierańców”

    b)  kulturalne: teatrzyki, poranki muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, lesnik itp.)

6.  Prowadzimy zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

 • religia;
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze;
 • zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (mgr Anna Holewa);
 • logopeda;
 • gimnastyka korekcyjna;
 • terapia SI (TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ).
 • prowadzimy zajęcia WWR

7.  Przeprowadzamy na terenie naszej placówki akcje charytatywne

8. Uczestniczymy w ogólnopolskich konkursach plastycznych9

9. Realizujemy treści edukacyjne innowacyjnymi metodami nauczania i wychowania:

 • edukacja matematyczna E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • nauka czytania wg B. Rocławskiego ,,Glottodydaktyka”
 • Pedagogika Zabawy- KLANZA
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne
 • Ćwiczeń gimnastycznych C. Orffa, Labana, Kniessów
 • Drama
 • Techniki C. Freneta

10. Doskonalimy nauczycieli:

Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow