RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkole nr 12, im. Bajkowej Przygody

w Mikołowie.

600-800 Schodzenia się dzieci. Grupy łączone. Zabawy indywidualne. Praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia zabawy w kącikach zainteresowań.

Zajęcia zgodnie z Podstawą Programową 800-1300

800-815 Zabawy integrujące grupę, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe
i ćwiczenia gimnastyczne.

815-830 Kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

830-900 Śniadanie, przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku.

900-1000 Zajęcia dydaktyczne - realizacja programu wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dzieci, organizowanie zabaw twórczych i ruchowych.

1000-1120 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacja przyrody, zabawy ruchowe, gry terenowe.

1120-1130 Czynności samoobsługowe, higieniczne, kształtowanie samodzielności - przygotowanie do obiadu.

1130-1200 Obiad, przestrzeganie zasad zachowania, kulturalne spożywanie posiłków, przezwyciężanie uprzedzeń do nieznanych potraw.

1200-1230 Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

1230-1320 Tworzenie warunków wspierających wielokierunkową aktywność dzieci.
Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój, zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Zabawy swobodne i zajęcia indywidualne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

1320-1400 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno porządkowe, podwieczorek.

1400-1700 Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne. Od godziny 15:00 grupy łączone. Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka, praca nauczyciela z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow