„IDĘ DO SZKOŁY”

 

 

We wrześniu wielu naszych wychowanków rozpocznie naukę w szkole.

Pójście do szkoły jest okresem przełomowym w życiu dziecka. Rodzice zastanawiają się - czy moje dziecko poradzi sobie w szkole?  Każda matka i każdy ojciec pragną, aby ich dziecko było dobrym uczniem, by osiągało sukcesy w szkole, a każde dziecko chce mieć dobre oceny, chce być chwalone, wyróżniane, nagradzane.

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę....

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka. Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna.
Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi m.in.:

Ø  powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,

Ø  narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,

Ø  obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to, co narysowało,

Ø  ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,

Ø  ma dobrą koncentrację uwagi,

Ø  opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,

Ø  czytać niedługie teksty ze zrozumieniem,

Ø   uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,

Ø  wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,

Ø  wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,

Ø  doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,

Ø  zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,

Ø  potrafi  wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki

Ø  ma dobre tempo pracy,

Ø  potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

 

Fakt pójścia do szkoły stanowi bardzo ważny moment w życiu dziecka.

 

Droga mamo i tato wspierając dziecko pamiętaj:

- nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami;
- dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły;
- powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba;
- wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy;
- należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki:
- ład, spokój i pogodna atmosfera w domu;
- przestrzeganie stałego rozkładu dnia;
- wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości  i punktualności;
- zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.
- gdy dziecko już zacznie chodzić do szkoły:
- rozmawiajmy z nim o tym, co się tam działo, czego ciekawego się dowiedziało;
- chwalmy, zachęcajmy do pracy;
- nie wyręczajmy dziecka z obowiązków szkolnych.

 

 Literatura:

1.     B. Wilgocka – Okoń „Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko”, PZWS,

2.     B. Wilgocka – Okoń „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich”, Wydawnictwo Akademickie ”Żak”,

3.     SzczyrbaD.: „Czynniki wpływające na poziom dojrzałości szkolnej”

4.     D.Siemek” Przedszkolak będzie uczniem”

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow