Śląski Ogród Botaniczny

Śląski Ogród Botaniczny

Zapraszamy na strone Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Strona ta zawiera informacje ogólne o strukturze i funkcjonowaniu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”, w tym podstronę dostępną po zalogowaniu się, przeznaczoną przede wszystkim dla członków Związku. Zapraszamy do korzystania z serwisu! www.sibg.org.pl

Rekrutacja

 

Drodzy Rodzice

Rekrutacja do Przedszkola nr 12 im. Bajkowej Przygody na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 12 lutego 2024 r. i będzie odbywała się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony: 

https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

 

Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 12 lutego 2024 r.

 

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem tej strony należy:
- zatwierdzić wniosek w systemie,
- wydrukować,
- podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
- złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego.

 

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację kontynuowania w przedszkolu. Deklaracje będą rozdawane i zbierane przez Panie Wychowawczynie.

Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj.

Kącik Rodzica

Kącik dla Rodziców

Tutaj znajdziesz ważne informację dla rodziców, poruszamy tu m.in takie tematy jak: Jak pomóc dziecku w adaptacji?, Prawa dziecka, Prośba dziecka, Kształtowanie odpowiedzialności, Nowa podstawa programowa, Rozwój emocjonalny dziecka przedszkolnego, Dziecko nadpobudliwe, Inne w domu inne w przedszkolu, 12 sposobów na dobre zachowanie przedszkolaka, Moje dziecko idzie do szkoły, Jak postępować z niejadkiem. Kącik dla Rodziców

Kącik Rodzica

Rada Rodziców

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Orły Edukacji

Przedszkole nr 12 im. "Bajkowej Przygody" - Mikołow