Uruchomienie działalności Przedszkola nr 12 im. "Bajkowej Przygody" w Mikołowie, podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i przede wszystkim możliwości kadrowe - przedszkole dysponuje maksymalnie 36 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie: zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje nowy podział na grupy oraz przedzielenie opiekunów. Organizacja pracy ma za zadanie uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Jedna grupa dzieci, licząca do 12 osób, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu.

Zainteresowani rodzice, którzy deklarowali niemożność pogodzenia pracy z opieką w domu, są zobowiązani do zapoznania się z Zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora dotyczącym wprowadzenia następujących procedur i z samymi procedurami:

Oraz z

  • Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Wniosek i klauzulę można pobrać ze strony internetowej przedszkola z odnośników tutaj lub w zakładce "Dokumenty", dostarczyć do przedszkola - czynne w godz. 7:00-15:00 lub wrzucić do skrzynki pocztowej na wejściu do przedszkola. Rodziców, którzy deklarują konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie wniosku i klauzuli do dnia 20.05.2020r.

Dyrektor przedszkola nr 12
mgr Marta Domka

Kącik Rodzica

Kącik dla Rodziców

Tutaj znajdziesz ważne informację dla rodziców, poruszamy tu m.in takie tematy jak: Jak pomóc dziecku w adaptacji?, Prawa dziecka, Prośba dziecka, Kształtowanie odpowiedzialności, Nowa podstawa programowa, Rozwój emocjonalny dziecka przedszkolnego, Dziecko nadpobudliwe, Inne w domu inne w przedszkolu, 12 sposobów na dobre zachowanie przedszkolaka, Moje dziecko idzie do szkoły, Jak postępować z niejadkiem. Kącik dla Rodziców

Śląski Ogród Botaniczny

Śląski Ogród Botaniczny

Zapraszamy na strone Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Strona ta zawiera informacje ogólne o strukturze i funkcjonowaniu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”, w tym podstronę dostępną po zalogowaniu się, przeznaczoną przede wszystkim dla członków Związku. Zapraszamy do korzystania z serwisu! www.sibg.org.pl

Rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 są dostępne w zakładce Dokumenty.

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27