Żabki na placu zabaw

Śladami Słowian i Wikingów

Zajęcia plastyczne - Świat dinozaurów

Teatr Iluzji

Instytut Nauki i Wiedzy w Sosnowcu - Motylki

Krasnale w bibliotece

Zajęcia otwarte w Tygrysach

Ratownik medyczny w przedszkolu

Zielony kącik - Kotki

Żółwica Mania w Jeżykach

Górnicy opowiadają o swojej pracy

Kotki - zajęcia otwarte

Jeżyki na poczcie

"Cwane pulty gołembiorza"

Biedronki w cukierni

Motylki w ratuszu

Jeżyki sadzą cebulę

Mikołowianki

Dzień wody

Podsumowanie projektu "Piękna nasza Polska cała"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa KOTKI   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa KRASNALE   25
Grupa BIEDRONKI   26
Grupa MOTYLKI   27