REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIKOŁOWSKICH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 JEST ELEKTRONICZNA

Każda osoba chcąca zapisać dziecko do przedszkola, musi wejść na stronę https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/
Procedura rejestracji:

1. Założyć konto osobiste na stronie https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

2. Po otrzymaniu na adres e-mail hasła zalogować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

3. Zatwierdzić wypełniony formularz zgłoszeniowy.

4. Istnieje możliwość wyboru trzech przedszkoli.

5. Wypełniony i zatwierdzony formularz należy wydrukować. Podpisany formularz przez obojga rodziców złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

6. Jeżeli we wnioskach zaznaczono kryteria dotyczące wielodzietności, osób samotnie wychowujących dziecko, dzieci objętych pieczą zastępczą lub o niepełnosprawności – to wraz z formularzem dostarczamy do przedszkola odpowiednie dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Do dokumentów należy dołączyć kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

7. Na podstawie uzyskanych punktów ze zgłoszenia, system utworzy listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27