Zestaw Programów

w Przedszkolu nr 12 w Mikołowie

 

 

1. Numer dopuszczenia 1/08/2011

Program wychowania i edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka” – Iwona Broda                

 ISBN  978-83-02-11208-9

 

2. Numer dopuszczenia 2/08/2011

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” – M. Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska   

SBN 978 – 83 – 749 – 268 – 6

 

3. Numer dopuszczenia 3/08/2011

Program wychowania i edukacji przedszkolnej „W kręgu zabawy” – J. Pytlarczyk

Dz.U. nr4 poz. 17

 

4. Numer dopuszczenia 4/08/2012

Program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku” – B. Bilewicz – Kuźnia, T. Parczewska

ISBN: 978-83-267 – 0770-4

 

5. Numer dopuszczenia 5/09/2012

Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” – J. Andrzejewska, J. Wierucka

ISBN 978-83-02-11209-6

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29