DYŻUR LETNI – LIPIEC 2019
1/ Dyrekcja Przedszkola nr 12 informuje rodziców chcących zapisać dzieci
na dyżur letni w LIPCU, że zobowiązani są wypełnić „Kartę zgłoszenia” i złożyć
ją w sekretariacie – zwrot kart do dnia 31.05.2019 (włącznie). „Kartę zgłoszenia” można otrzymać w sekretariacie w godzinach 7:00 – 15:00 a po jego zamknięciu – u nauczyciela pracującego w danym dniu do godz. 17:00.
2/ Intendentka naniesie na „Kartę zgłoszenia” kwoty do zapłaty i zwróci rodzicom kserokopię „Karty zgłoszenia” do dnia 07.06.
3/ Dyżur letni prowadzony jest wyłącznie dla dzieci rodziców obojga pracujących!
4/ Warunkiem przyjęcia dziecka na miesiąc LIPIEC jest obowiązkowe dokonanie opłaty, do dnia: 21.06.2019 na konto Przedszkola nr 12 podane w „Karcie zgłoszenia”.

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29
Grupa MISIE   21
Grupa ŻABKI   22
Grupa TYGRYSKI   23
Grupa JEŻYKI   24
Grupa BIEDRONKI   25
Grupa KOTKI   26
Grupa MOTYLKI   27