W związku z Zarządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie: wprowadzenia w Przedszkolu Nr 12 im. „Bajkowej Przygody” w Mikołowie Aneksu nr 2 do „Regulaminu korzystania ze stołówki przedszkolnej Przedszkola nr 12” z dnia 1.09.2021r. dotyczącą kalkulacji opłat za posiłki dla dzieci i pracowników przedszkola - na podstawie: art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.) i w porozumieniu z organem prowadzącym – z dniem 1.09.2022r. zmienia się wysokość opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu i tak: ustala się dzienną stawkę na kwotę 13,00 zł w tym:
- śniadanie i drugie śniadanie – 3,00 zł
- obiad – 8,00 zł
- podwieczorek – 2,00 zł

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29