MIKOŁÓW - POMOC DLA UCHODŹCÓW i UKRAINY
?? NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE i ADRES
?Zanim gdziekolwiek zadzwonisz lub przyjdziesz - najpierw przeczytaj, gdyż telefony zaczynają paraliżować nasze działania, zamiast pomagać odbieramy telefony na temat dobrze opisanych spraw!
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Pomoc dla Ukrainy Mikołów www.mikolow.eu ZANIM PRZYJDZIESZ LUB ZATELEFONUJESZ NAJPIERW DOKŁADNIE PRZECZYTAJ”

 

O Nas

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.

Przedszkole czynne: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt
w godzinach od godz. 6:00 do 17:00.

Sekretariat czynny: codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt 
w godzinach od godz. 7:00 do 16:00.

 

Dane kontaktowe

Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18

Główne przedszkole:
Tel. 32 226 02 08

Email: info@p12.mikolow.eu

Tel. 32 226 02 08

Numery wewnętrzne:

Intendent   11
Dyrekcja   12
Fax   13
Zmywalnia - piętro   14
Zmywalnia - parter   15
Kuchnia   16
Korytarz   29